شرکت پتروکالا پاسارگاد کیش فعال در زمینه خدمات و سرویس دهی اقلام حفاری و تجهیزات درون چاهی با ایجاد تفکر فرآیند گرا , گامی بلند در جهت بهبود کیفیت خدمات خود ,رضایتمندی مشتریان _ بهبود عملکرد زیست محیطی,   ایمنی _  بهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان برداشته است .بدین منظور اقدام به استقرار سیستم مدیریت بهداشت _ ایمنی و محیط زیست  (HSE)  درسطح شرکت نموده و خود را ملزم به اصول زیر می داند :

  •    رعایت استاندارد های ملی و بین المللی .
  •   توسعه فرهنگ ایمنی _ بهداشت و محیط زیست و بسط ارزش های سازمانی .
  •  آموزش هدفمند و کاربردی کارکنان در جهت بهبود مستمر تمامی فرآیند ها و فعالیت های شرکت و ارتقاء کارگروهی .
  •    ارتقاء روحیه و انگیزه کارکنان از طریق جلب مشارکت آنان در مسائل ایمنی _ بهداشت و محیط زیست .
  •   پیشگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی و ارائه خدمات دوستدار محیط زیست .
  •   پیشگیری از حوادث , حفظ و ارتقاء ایمنی و سلامت کارکنان .
  • اجرا و حفظ الزامات قانونی مرتبط با جنبه های زیست محیطی , ایمنی و بهداشت .

به منظور دستیابی به اصول بالا , این شرکت سیستم مدیریت بهداشت _ ایمنی و محیط زیست (HSE) را در کلیه سطوح به اجرا درآورده و به طور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی این سیستم متعهد می داند . همچنین شرکت در ابتدای هر سال نسبت به تعیین اهداف ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی در راستای این خط مشی اقدام نموده و با بازنگری از طریق پایش , اندازه گیری و تحلیل میزان تحقق اهداف ایمنی _ بهداشتی و زیست محیطی تعریف شده را بررسی می کند .

     اینجانب با اعتقاد کامل و عزمی راسخ از این سیستم پشتیبانی نموده و از یکایک همکاران شرکت انتظار دارم ضمن  درک صحیح آن , در جهت برآورده ساختن و حفظ خواسته های استاندارد سیستم مدیریت بهداشت _ ایمنی و محیط زیست (HSE)  تلاش نموده و در جایگاه سازمانی خویش جهت بهبود مستمر آن کوشش نمایند .

 

جهانبخش نغنه عباسپور

مدیر عامل