حضور شرکت پتروکالا پاسارگاد کیش در غرفه گسترش انرژی پاسارگاد.

تاریخ برگزاری : 1 الی 4 بهمن ماه 97