پروژه ها و خدمات به سایر شرکتها

  شرکت پترو کالا پاسارگاد کیش در طول مدت فعالیت خود توانسته با تکیه برتوانائیها و امکانات موجود، در لیست شرکتهای مورد تأئید شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای حفاری داخلی و خارجی بعنوان تأمین کننده تجهیزات حفاری و ارائه دهندۀ خدمات و سرویس های فنی حفاری قرار بگیرد. و در این راستا پروژه هائی از قبیل ذیل را اجرا نماید:

 

   قراردادهای منعقد شده  و یا در حال اجرا :

۱- قرارداد اجارة تجهیزات مانده یابی با شرکت مپصا           

۲- قرارداد اجاره ۱۰۵ دستگاه جار با شرکت ملی حفاری ایران

۳- قرارداد اجاره تجهیزات مانده یابی و حفاری با شرکت نفت و گاز پرشیا

۴- اجاره اقلام مانده یابی به شرکت گلوبال پترو تک کیش

۵- تعمیر لوله های حفاری شرکت DDDC

۶- قرارداد تعمیر لوله های حفاری شرکت CNPOE

۷- تعمیر لوله های حفاری شرکت GOALTECH

۸- اجاره ضربه زنهای حفاری به شرکت GOALTECH

۹- تعمیر ضربه زنهای حفاری (Drilling Jars) برای شرکت DDDC

۱۰- قرارداد اجاره اقلام مانده یابی و رشته حفاری لوله و ضربه زنهای حفاری با شرکت Sea Land

۱۱- قرارداد اجاره اقلام مانده یابی و ضربه زنهای حفاری با شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

۱۲- قرارداد اجاره ضربه زنهای حفاری با شرکت DDDC

۱۳- شرکت مپکو (NEPTA): اجاره اقلام مانده یابی  و حفاری

۱۴- قرارداد اجاره ضربه زنهای حفاری با شرکت پترو طاها

۱۵- قرارداد اجاره ضربه زنهای حفاری با شرکت انرژی ره پویان کیش

۱۶- تعمیر لوله حفاری شرکت پترو گوهر فرا ساحل کیش

۱۷- اجاره اقلام مانده یابی به شرکت پترو سرو انرژی

۱۸- تعمیر لوله های حفاری شرکت Beiken Energy Kish

۱۹- تعمیر لوله های شرکت استوان کیش ( گسترش انرژی پاسارگاد)

۲۰- قرارداد اجاره ضربه زنهای حفاری با شرکت اسر کیش

۲۱- قراداد اجاره اقلام مانده یابی و حفاری با شرکت توسعه انرژی پویا

۲۲- تعمیرات لوله های حفاری شرکت پترو کاریز امید کیش

۲۳- تعمیرات لوله ها و تنگستن کارباید برای شرکت پروفورمنس تولز

۲۴- تعمیرات لوله ها و تنگستن کارباید برای شرکت شلمبرژه

۲۵- قرارداد تعمیرات لوله های حفاری شرکت حفاری شمال

۲۶- قرارداد اجاره ضربه زنهای حفاری با شرکت گلوبال پترو تک کیش

 

 فعالیتهای آتی شرکت پتروکالا پاسارگاد کیش

شرکت پتروکالا پاسارگاد کیش با توجه به سیاست گذاری کلان و کشش بازار برنامه های ذیل را جهت ارتقاء سطح خدمات و افزایش پتانسیل کاری خود در نظر گرفته است :

۱- بازنگری و برنامه ریزی جهت توسعه کارگاه شرکت با توجه به نیاز های روز شرکتهای حفاری فعال در کشور.

۲- مذاکره با شرکتهای متخصص در امر تجهیزات حفاری با توجه به پیش بینی نیاز های شرکتها در آینده (بدلیل مستهلک شدن تجهیزات).